سال رونق تولید شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
بازدید از اسایشگاه شهید فیاض بخش . با حضور استاد گرامی سرکار خانم نوربخش . ۷ دی ۹۶ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد