سال حمایت از کالای ایرانی جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
برگزاری اولین کارگاه روش حفظ قرآن کریم جهت آمادگی و تمرین طرح بشارت | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد