سال حمایت از کالای ایرانی یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
به مناسبت هفته پژوهش .گروه درمانی با حضور جناب اقای دکتر خدابخش ۲۸ اذر ۹۶ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد