سال حمایت از کالای ایرانی چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
به همت انجمن علمی گروه مدیریت، کارگاه آموزشی اصول مذاکره | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد