سال حمایت از کالای ایرانی پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
تمرینات آماده سازی تیم کاراته جهت المپیاد کشوری – شیراز | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

تمرینات آماده سازی تیم کاراته جهت المپیاد کشوری – شیراز