سال حمایت از کالای ایرانی دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
جلسه دفاع پایان نامه سرکارخانم طیبه رضایی کهخا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد