سال حمایت از کالای ایرانی جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
دیدار صمیمانه با پدر روانکاوی ایران جناب آقای دکتر محمد مهدی خدیوی زند | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد