سال حمایت از کالای ایرانی سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید