سال حمایت از کالای ایرانی دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید