سال حمایت از کالای ایرانی شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
نمایشگاه مجاهد فاطمی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد