سال حمایت از کالای ایرانی پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
هفدهمین دوره مسابقات کاراته بانوان قهرمانی کشور (سبک جهانی وادوکای) | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

هفدهمین دوره مسابقات کاراته بانوان قهرمانی کشور (سبک جهانی وادوکای)