سال حمایت از کالای ایرانی پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
کسب مقام دوم المپیاد کشوری توسط خانم فاطمه چوپانی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کسب مقام دوم المپیاد کشوری توسط خانم فاطمه چوپانی