سال حمایت از کالای ایرانی دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
گروه درمانی با حضور جناب آقای دکتر محمد رضاخدابخش | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد