سال حمایت از کالای ایرانی چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد