سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
آمار شرکت کنندگان و نفرات برتر جشنواره غذا | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد