سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰
آیین نامه انجمن ها | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد