سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۲۳ فروردین , ۱۴۰۰
آیین نامه انجمن علمی – جدید ۹۶-۱ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد