سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
آئین_نامه_کارشناسی_ارشد_ناپیوسته | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد