سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» جمعه, ۸ بهمن , ۱۴۰۰
إنَّ الحُسَینَ مِصباحُ الهُدی وسَفینَهُ النَّجاهِ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

إنَّ الحُسَینَ مِصباحُ الهُدی وسَفینَهُ النَّجاهِ