سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
اردوی تفریحی باغرود نیشابور | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد