سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
اردوی کوهنوردی ویژه دانشجویان علوم ورزشی(بانوان) | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد