سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
*اطلاعیه تعطیلی موسسه در روز دوشنبه مورخ ۶ آبان ماه ۹۸ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

*اطلاعیه تعطیلی موسسه در روز دوشنبه مورخ ۶ آبان ماه ۹۸