سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
*اطلاعیه تعطیلی موسسه در روز دوشنبه مورخ ۶ آبان ماه ۹۸ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

*اطلاعیه تعطیلی موسسه در روز دوشنبه مورخ ۶ آبان ماه ۹۸