سال جهش تولید شنبه, ۱۶ اسفند , ۱۳۹۹
*اطلاعیه تعطیلی موسسه در روز دوشنبه مورخ ۶ آبان ماه ۹۸ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

*اطلاعیه تعطیلی موسسه در روز دوشنبه مورخ ۶ آبان ماه ۹۸