سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
اطلاعیه آدرس ساختمان جدید موسسه | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد