سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
اطلاعیه آدرس ساختمان جدید موسسه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد