سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱
اطلاعیه تعطیلی موسسه از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

اطلاعیه تعطیلی موسسه از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۲۷