سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
اطلاعیه دعوتنامه برای تمام علاقمندان تئاتر | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد