سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
اطلاعیه دعوتنامه برای تمام علاقمندان تئاتر | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد