سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
اطلاعیه فعالیت موسسه در وضعیت قرمز مشهد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد