سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
اطلاعیه فعالیت موسسه در وضعیت قرمز مشهد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد