سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
اطلاعیه جابجایی موسسه به مکان جدید | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد