سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
اطلاعیه جابجایی موسسه به مکان جدید | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد