سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰
۲- Copy-min | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد