سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
اطلاعیه ویژه ورودی های ۹۸ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد