اطلاعیه ویژه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته ۹۷