اطلاعیه ویژه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته ۹۸