اطلاعیه ویژه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته – سال۱۳۹۵