سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱
karshenasi napevaste 99-min | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد