سال جهش تولید یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۰
افتتاحیه هفته آگاهی از مغز سه شنبه 96/12/8 باحضور مدیرمحترم گروه روانشناسی جناب آقای دکتر خدابخش و استاد معظم سرکار خانم نوربخش | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

افتتاحیه هفته آگاهی از مغز سه شنبه ۹۶/۱۲/۸ باحضور مدیرمحترم گروه روانشناسی جناب آقای دکتر خدابخش و استاد معظم سرکار خانم نوربخش