سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
انتخابات انجمن های علمی دانشجویی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد