سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
انتخاب اساتید محترم گروه ارتباط تصویری در انجمن هنر های تجسمی خراسان رضوی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

انتخاب اساتید محترم گروه ارتباط تصویری در انجمن هنر های تجسمی خراسان رضوی