سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰
انتصاب سرپرست اداره آموزش موسسه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد