سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» جمعه, ۱۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰
انتصاب سرپرست اداره آموزش موسسه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد