سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
انتصاب سرپرست اداره آموزش موسسه | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد