سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» جمعه, ۸ بهمن , ۱۴۰۰
انتصاب سرپرست اداره آموزش موسسه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد