سال جهش تولید شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹ | ۰۱:۵۷
انتصاب مدیرگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

انتصاب مدیرگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی