سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
انتصاب مدیرگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

انتصاب مدیرگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی