سال جهش تولید جمعه, ۷ آذر , ۱۳۹۹
انتصاب مدیرگروه مدیریت | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد