سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰
خانم_الهام_روحانی_دبیر_انجمن_علمی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد