سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
خانم_الهام_روحانی_دبیر_انجمن_علمی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد