سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰
خانم_زهرا_متقی_شکیب_دبیر_انجمن_علمی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد