سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
سید امیر احمد معاون اسلامی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد