سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
آقای_سید_جمال_میرخلیلی_دبیر_انجمن | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد