سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
اهداء کاپ قهرمانی تیم کاراته دختران به موسسه | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

اهداء کاپ قهرمانی تیم کاراته دختران به موسسه