سال جهش تولید یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ | ۰۳:۵۳
اهداء کاپ قهرمانی تیم کاراته دختران به موسسه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

اهداء کاپ قهرمانی تیم کاراته دختران به موسسه