سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
IMG_20191210_140742 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد