سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱
اولین دوره مدرسه تابستانی علم سنجی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

اولین دوره مدرسه تابستانی علم سنجی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری