سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
IMG_1137 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد