سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
اکران و نقد فیلم FIGHT CLUB | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد