سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۱
اکران و نقد فیلم FIGHT CLUB | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد