سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۱
اکران و نقد فیلم The Lobster | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد