سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
اکران و نقد فیلم The Lobster | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد