سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
ایمیل کارشناسان کلیه واحدها | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

ایمیل کارشناسان کلیه واحدها

نام و نام خانوادگیدپارتمانایمیل
منیره خیرآبادیکارشناس آموزش : گروه های روانشناسی ،مشاوره، مددکاری اجتماعی،مدیریت ،روانشناسی بالینی،(مقطع کارشناسی ارشد)
kheyrabadi@hakimtoos.ac.ir
نازنین رضاییکارشناس آموزش : گروه های علوم سیاسی،کامپیوتر ، ارتباط تصویری ، حسابداری (مقاطع کارشناسی و ارشد)rezaei@hakimtoos.ac.ir
کارشناس آموزش : گروه های علوم ورزشی ، زبان انگلیسی ، مدیریت(مقطع کارشناسی) ، فقه و مبانی حقوق (مقاطع کارشناسی و ارشد)،آموزش زبان انگلیسی (ارشد)
الهام رخیانروابط عمومی ، کارشناس تحصیلات تکمیلیrokhian@hakimtoos.ac.ir
ابوالفضل نیرومندانفورماتیکit@hakimtoos.ac.ir
محمد صاحبیمالیsahebi@hakimtoos.ac.ir
جعفر دانشورفرهنگیdaneshvar@hakimtoos.ac.ir