سال جهش تولید یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ | ۰۰:۲۱
بازدید از اسایشگاه شهید فیاض بخش . با حضور استاد گرامی سرکار خانم نوربخش . ۷ دی ۹۶ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد