سال جهش تولید دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹
بازدید از اسایشگاه شهید فیاض بخش . با حضور استاد گرامی سرکار خانم نوربخش . ۷ دی ۹۶ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد